Termeni și condiții

Utilizarea produselor și serviciilor oferite de www.grandavenue.ro se aplică fiecărui utilizator în parte și presupun acceptarea în totalitate a acestora și acordul dumneavoastră vizavi de termenii și condițiile de mai jos.

Accesul și utilizarea site-ului www.grandavenue.ro sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informații despre site

Site-ul www.grandavenue.ro este proprietatea Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL, identificată prin J40/5639/1991 și CUI RO1594319, cu sediul în București, Sector 5, calea 13 Septembrie, nr 90 , cod poștal 050726, denumită pe parcursul acestor Termeni și Condiții.

Coordonate de contact:

telefon: +40214 034 030

email: office@grandavenue.ro

website: www.grandavenue.ro

 1. Termeni generali

www.grandavenue.ro include: texte, imagini, baze de date, servicii, logo-uri, reclame și constituie „conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea companiei Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL.

Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL își rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe www.grandavenue.ro. Totodată, Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.

 1. Utilizarea conținutului site-ului

Informațiile prezente pe www.grandavenue.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Puteți copia și tipări conținutul site-ului www.grandavenue.ro pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul www.grandavenue.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat.

Utilizarea site-ului www.grandavenue.ro presupune acceptarea acestor termeni şi condiţii de utilizare.

Nu sunt permise:

 • modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vânzarea, distribuția de materiale realizate prin reproducerea, afișarea sau modificarea conținutului www.grandavenue.ro fără obținerea acordului prealabil al Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL.
 • îndepărtarea însemnului care marchează dreptul de autor al www.grandavenue.ro asupra conținutului acestuia
 • reproducerea conținutului www.grandavenue.ro și trimiterea acestuia către alte website-uri sau servere sau alte mijloace de stocare a informației.
 • Preluarea, prelucrarea, reproducerea și folosirea informațiilor obținute prin intermediul www.grandavenue.ro, în scopuri comerciale.

Este interzisă orice utilizare a conținutului www.grandavenue.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email office@grandavenue.ro.

 1. Drepturi de autor

Conținutul www.grandavenue.ro este proprietatea Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe aparținând www.grandavenue.ro, fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Conținutul www.grandavenue.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL.

 1. Informațiile oferite prin intermediul site-ului & protecția datelor cu caracter personal

Dacă sunteți un vizitator al oricăruia dintre site-urile Grand sau interacționați în orice fel cu oricare dintre paginile noastre de socializare, vă informăm că există posibilitatea ca unele dintre datele dvs. cu caracter personal să fie prelucrate.

La accesarea site-ului nostru, aveți posibilitatea de a completa formularul de înscriere, completarea acestuia cu datele dvs. cu caracter personal urmând a fi considerată a reprezenta consimțământul dvs. expres, acordat în mod liber, informat și neechivoc în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL.

În conformitate cu cerințele Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL se angajează să administreze în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate în cele de mai jos, datele cu caracter personal pe care le prelucrează.

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că aveți posibilitatea de a vă exercita la orice moment oricare dintre drepturile prevăzute de legislația aplicabilă, printre acestea regăsindu-se și dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, caz în care vom opera la ștergerea tuturor datelor dvs.personale din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea www.grandavenue.ro și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

Datele cu caracter personal colectate ca urmare a accesării site-ului www.grandavenue.ro nu sunt oferite către terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Statisticile privind traficul utilizatorilor site-ului, ce ar putea fi oferite către terți sau către site-uri partenere, vor fi furnizate doar ca ansamblu de date, cumulate și neutre, nefiind astfel inclusă nicio informație ce ar putea duce la identificarea, sau ar putea face identificabilă, orice persoană ce accesează site-ul mai sus menționat.

Scopurile în care Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL poate utiliza datele cu caracter personal, prelucrate în baza consimțământului, pot fi:

 • în scopul soluționării cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate de Grand;
 • în scopul realizării de studii de piață și de produs și pentru marketingul aferent produselor și serviciilor www.grandavenue.ro, prin contactarea (prin intermediul mijloacelor și căilor de comunicare puse la dispoziția Grand) a persoanelor ale căror date ar putea fi prelucrate în legătură cu alte oferte de produse și servicii aparținând Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL (în afară de cazul în care ați făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în acest sens)
 • în scopul înregistrării datelor dvs. cu caracter personal, în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate le-ar putea avea în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.

Drepturile utilizatorilor:

 • dreptul la informare – are în vedere informarea, conform prevederilor legale aplicabile, a persoanelor ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;
 • dreptul de acces – are în vedere posibilitatea dvs. de a solicita accesul la datele colectate de la/despre dvs, inclusiv posibilitatea de a solicita o copie a datelor cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate;
 • dreptul la actualizare/rectificare – implică posibilitatea de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”) – implica dreptul de a solicita, în anumite circumstanțe, ca datele dvs. cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate să fie șterse din înregistrările noastre;
 • dreptul de a restricționa procesarea – implică posibilitatea, în anumite circumstanțe, de restrictionare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de a se opune procesării – implică dreptul ca, în anumite condiții, să vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (e.g. marketing direct);
 • dreptul de a se opune prelucrării automate – implică dreptul de a vă opune oricărei procesari automate a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv profilării, precum și posibilitatea de a vă opune față de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, drept ce poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice ce afectează sau pot afecta în mod semnificativ persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;
 • dreptul la portabilitatea datelor – implică dreptul de a obține datele dvs. cu caracter personal într-un format adecvat sau, dacă este posibil, dreptul transferului direct al datelor către un alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere – implică dreptul de a depune o plângere, în fața unei autorități de supraveghere, solicitând sprijinul acesteia, precum și dreptul la alte căi de atac administrative sau judiciare;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul – implică dreptul de a retrage, la orice moment și într-un mod cât mai facil posibil, orice acord acordat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Orice notificare în sensul exercitării oricăruia dintre drepturile mai sus menționate va fi transmisă, via e-mail la adresa office@grandavenue.ro.

În situația în care consimțământul acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal este retras, o posibilă consecință a exercitării acestui drept poate consta în imposibilitatea accesarii unei părți din conținutul www.grandavenue.ro, întrucât unele dintre funcționalitățile acestuia nu pot fi accesate fără a implica și prelucrarea de date cu caracter personal.

Orice încercare de a accesa datele personale ce ar putea fi prelucrate de Grand, precum și orice încercare de a modifica conținutul www.grandavenue.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează aceasta, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va conduce la cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

 1. Limitarea răspunderii

Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

În condițiile în care considerați ca un anumit material aflat pe site, postat de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de office@grandavenue.ro

www.grandavenue.ro este oferit în această formă fără alte garanții. Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL nu este și nu poate fi responsabil pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale www.grandavenue.ro sau ale conținutului acestuia.

 1. Drept aplicabil

Termenii și Condițiile prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea/funcționarea/disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba folosită pentru Termeni și Condiții este limba română. În caz de litigiu numai instanțele românești vor fi considerate competențe. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la acești Termeni și Condiții.

Utilizatorul site-ului www.grandavenue.ro confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea www.grandavenue.ro de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

 1. Suspendarea accesului

www.grandavenue.ro poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să blocheze accesul dumneavoastră la conținutul siteului sau la o parte a acestui conținut.

 1. Schimbări ale site-ului

www.grandavenue.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea, www.grandavenue.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

Anumite părți ale conținutului publicat pe www.grandavenue.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care www.grandavenue.ro are relații contractuale în acest sens, cu respectarea drepturilor si obligațiilor menționate în secțiunile 4 și 11. De asemenea, în interiorul conținutului www.grandavenue.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. www.grandavenue.ro nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, www.grandavenue.ro nu este responsabil de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

 1. Modificarea prezentei secțiuni de termeni și condiții

www.grandavenue.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești termeni se vor modifica, www.grandavenue.ro vă va putea notifica, conform celor menționate în secțiunile 4 și 11, prin intermediul emailului sau printr-un mesaj în contul dumneavoastră de utilizator al www.grandavenue.ro și prin publicarea în prima pagina a siteului, a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document.

 1. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră, date ce ar putea fi prelucrate ca urmare a accesării de către dvs. a site-ului www.grandavenue.ro, sau ca urmare a transmiterii acestora prin poșta electronică sau prin altă modalitate catre Grand, vor fi prelucrate în conformitate cu cele menționate la secțiunile 4 și 11. (Accesul se face prin www.grandavenue.ro). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

 1. Protecția datelor cu caracter personal

Angajamentul Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Condiții.

Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale in deplină conformitate cu prevederile legale incidente, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi colectate în mod direct, în baza acordului/acceptului dumneavoastră, oferit cu bună știință si din proprie inițiativă, la solicitarea Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL (de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă servicii online etc., prin abonarea la newslettere), prin participarea la tombole și concursuri, sau prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL etc.

Utilizarea acestui website dar și a altor website-uri Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si condiții nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau puteti opta pentru a nu ne furniza datele dvs. cu caracter personale. Este însă posibil ca anumite servicii să nu mai poată fi accesate ca urmare a opțiunii dvs. de a nu ne furniza datele dvs. personale.

Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL va prelucra datele dumneavoastră personale în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL (de ex., dar fără a se limita la, înscriere Târg X și închiriere spațiu), www.grandavenue.ro vă poate solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării, integrala sau parțială, a serviciilor Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL.

Prin furnizarea datelor personale de catre dvs., cu scopul și în vederea accesării serviciilor Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL, vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la posibilitatea Grand de a vă prelucra datele cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes sau scop legitim al Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL, respectiva prelucrare a datelor cu caracter personal va înceta. De asemenea, în măsura în care doriți, vă puteți exercita drepturile specifice, prevăzute la secțiunea 4, în sensul retragerii consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Datele dvs cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;
 • gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • comunicarea cu organismele / autoritățile / instituțiile publice sau de interes public;
 • activități de audit și control / supraveghere;
 • arhivare, scopuri statistice;

Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către:

 • clienți persoane fizice ai Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanți / împuterniciți acestora, legali sau convenționali;
 • clienți persoane juridice organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori și alte entități juridice-parteneri de afaceri / contractuali ai Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL, autorități / instituții publice;

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi, de asemenea, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (pentru scopuri statistice) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL iar acestea nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL, vă puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Datele cu caracter personal colectate de la dvs. în mod direct (cum ar fi: nume și prenume, adresa de email, nr. telefon mobil/fix, etc.) pot fi prelucrate de Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL, cu deplină respectare a tuturor drepturilor dvs. și a prevederilor legale incidente, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), publicitate, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele dvs. cu caracter personal să nu mai fie prelucrate de Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL, ne puteți solicita în mod expres acest lucru, moment de la care orice prelucrare de date va inceta cu efect pentru viitor, fara ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrarilor de până la momentul respectiv.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor sake, Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal / convențional al dvs, vă veți exercita dreptul de opoziţie / de ștergere (cu excepția situației în care Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim, caz în care prelucrarea datelor va putea continua și ulterior). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie / de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL si/sau de prevederile legale incidente, și / sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita prelucrarea nelegală a datelor dvs. cu caracter personal, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a asigura protecția acestora .

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, astfel cum acestea au fost prezentate în secțiunea 4, respectiv în prezenta sectiune, și anume: dreptul de acces, dreptul la informare, dreptul la actualizare/rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat, dreptul de a depune o plângere. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată Societații Companiilor Hoteliere Grand SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive intemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL este indreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document vă exprimați acordul că ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL poate constitui un element determinant pentru accesarea serviciilor oferite de Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate, vă puteți adresa Specialistului de date personale (DPO) din cadrul Societății Companiilor Hoteliere Grand SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email: office@grandavenue.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, 050726 Bucuresti.

Aceste prevederi pot suferi modificări / actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor ale Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 8 Noiembrie 2018.