Politica de confidențialitate

Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL se angajează să vă protejeze intimitatea. Contactați-ne la office@grandavenue.ro dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. personale și vă vom ajuta cu plăcere.

Prin utilizarea acestui site sau / şi serviciile noastre, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale aşa cum este descris în această politică de confidenţialitate.

DEFINIŢII

Datele cu caracter personal – orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, ce poate fi identificata in mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, precum nume, număr de identificare, identificator online, sau la unul ori mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – orice operaţiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate.

Persoană vizată – persoane fizice ale căror date personale sunt prelucrate.

Copil – o persoană fizică cu vârsta sub 18 ani.

PRINCIPII DE PROTECŢIE A DATELOR

Ne angajăm să urmăm următoarele principii de protecţie și prelucrare a datelelor cu caracter personal:

 • prelucrarea este legală, corectă, echitabilă și transparentă. Activitățile noastre de prelucrare îndeplinesc toate cerințele legale. În egală măsură, vom lua întotdeauna în considerare drepturile dvs. înainte de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal si vă vom furniza informații privind prelucrarea.
 • prelucrarea este efectuată în conformitate cu scopurile colectării datelor cu caracter personal,.
 • prelucrarea se face cu deplină respectare a principiului minimizării, doar minimul necesar de date cu caracter personal făcând obiectul acesteia.
 • stocarea datelor cu caracter personal este limitată la o perioadă de timp de 5 ani. Nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât în cazurile în care este necesar, acolo unde condițiile legale incidente sau interesul legitim o impun.
 • vom face tot posibilul pentru a asigura acurateţea datelor, fiecare persoana fizică ale cărei date cu caracter personal ar putea fi prelucrate beneficiind în acest context de dreptul la actualizare/rectificare a datelor.
 • vom face tot posibilul pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor, luând în acest sens toate măsurile organizatorice și tehnologice necesare și adecvate.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea face obiectul prelucrării beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – are în vedere informarea, conform prevederilor legale aplicabile, a persoanelor ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;
 • dreptul de acces – are în vedere posibilitatea dvs. de a solicita accesul la datele colectate de la/despre dvs, inclusiv posibilitatea de a solicita o copie a datelor cu caracter personal care putea fi prelucrate;
 • dreptul la actualizare/rectificare – implica posibilitatea de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”) – implica dreptul de a solicita, în anumite circumstanțe, ca datele dvs. cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate să fie șterse din înregistrările noastre;
 • dreptul de a restricționa procesarea – implica posibilitatea, în anumite circumstante, de restricționare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
 • dreptul de a se opune procesării – implica dreptul ca, în anumite condiții, să vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (e.g. marketing direct);
 • dreptul de a se opune prelucrării automate – implica dreptul de a vă opune oricărei procesări automate a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv profilării, precum și posibilitatea de a va opune față de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor, drept ce poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice ce afectează sau pot afecta în mod semnificativ persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;
 • dreptul la portabilitatea datelor – implică dreptul de a obține datele dvs. cu caracter personal într-un format adecvat sau, dacă este posibil, dreptul transferului direct al datelor către un alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere – implica dreptul de a depune o plângere, în fața unei autorități de supraveghere, solicitând sprijinul acesteia, precum și dreptul la alte căi de atac administrative sau judiciare;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul – implică dreptul de a retrage, la orice moment și într-un mod cât mai facil posibil, orice acord oferit cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM

Informații furnizate în mod direct

Acestea pot fi adresa dvs. de e-mail, numele, adresa de facturare, adresa de domiciliu, identificatori online, etc. – toate aceste date cu caracter personal subsumându-se, în general, informațiilor necesare pentru livrarea unui produs/serviciu sau pentru a îmbunătăți relația dintre noi și clienții noștri. Datele cu caracter personal colectate în mod direct sunt stocate pentru a vă asigura posibilitatea efectuării altor activități pe site-ul nostru.

Informaţii colectate automat despre dvs.

Acestea sunt datele cu caracter personal de tip identificatori online ce sunt stocate automat de module cookie și alte instrumente de sesiune. De exemplu, adresa dvs. IP, istoricul de cumpărături (dacă există), etc, fac parte din această categorie de date cu caracter personal. Și aceste date cu caracter personal pot fi utilizate pentru a îmbunătăți relația clienților cu noi. Astfel, atunci când vizitați oricare dintre site-urile noastre sau interacționați în orice fel cu oricare dintre paginile noastre de socializare, datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate în sensurile menționate în cele de mai sus. De asemenea, în cazul în care pe una dintre paginile noastre de socializare, publicați un comentariu sub unul dintre posturile noastre, apasăți butonul Like pentru oricare dintre aceste posturi, redistribuiți un post, ori atunci cand transmiteți un mesaj către noi pe oricare dintre aceste pagini, va vom prelucra datele pe care le primește în mod direct și/sau indirect de la dvs. (e.g. nume de utilizator, fotografie de profil, adresa IP).

Totodată, pentru a vă putea răspunde cat mai prompt și pentru a reține preferințele exprimate de dvs. în sesiunile de nagivare anterioare pe oricare dintre paginile noastre, totodată pentru a face ca site-urile noastre web sa fie cât mai intuitive și adaptate la dispozitivul pe care il folosiți în timpul navigării, de asemenea pentru a preîntâmpina și soluționa problemele pe care le-ați putea întâlni în timpul navigării dvs., este posibil sa prelucrăm datele dvs. cu caracter personal precum: (i) adresa IP, (ii) identificatori cookies, (iii) alți identificatori online, (iv) UIDD (ID universal unic), (v) istoricul de navigare, (vi) căutările efectuate în timpul navigării, (vii) datele și orele de navigare, (viii) dispozitivul de pe care se efectuează navigarea, (ix) tipul de browser Internet pe care îl folosiți pentru navigare, (x) informații despre evenimente petrecute pe dispozitivul dvs. (de exemplu, erori de navigare); (xi) informații cu privire la setările hardware ale dispozitivului de pe care efectuați navigarea, (xii) informații despre locația de unde se efectuează navigarea.

INFORMAȚII CU CARACTER PUBLIC

Este posibil să colectăm informații cu caracter public despre dvs.

CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Datele dvs. cu caracter personal pot fi folosite pentru a:

 • vă furniza serviciile noastre. Aceasta include, de exemplu, înregistrarea contului; oferirea de alte produse și servicii pe care le-ați solicitat; elemente promoționale ce vă vor fi transmise ca urmare a formulării unei cereri de către dvs. în acest sens, comunicarea cu dvs. în legătură cu astfel de produse și servicii precum și pentru a vă notifica despre modificările aduse oricăror servicii.
 • îmbunătăți relația clienților cu noi;
 • îndeplinirea unei obligaţii în conformitate cu prevederi legale sau contractuale aplicabile;
 • în scopuri statistice

Pe baza încheierii unui contract sau a îndeplinirii obligațiilor contractuale, vom procesa datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • pentru a vă identifica;
 • pentru a va furniza un serviciu sau de a trimite/vă oferta un produs;
 • în vederea comunicării cu dvs fie în scopuri de vânzări sau facturare;
 • în rapoartele și statisticile interne ale companiei

Pe baza unui interes legitim, procesăm datele personale pentru următoarele scopuri:

 • gestionarea și analiza bazei noastră de clienți (comportamentul de cumpărare / vizitare și istoricul) pentru a îmbunătăți calitatea, varietatea și disponibilitatea produselor / serviciilor oferite / furnizate;

Atâta timp cât nu ne-ați informat în sens contrar, vă vom oferi produse / servicii similare sau identice cu produsele și/sau serviciile pentru care ați optat anterior, astfel cum acestea se regăsesc în istoricul dvs. de cumpărare / de navigare, considerând, până la momentul notificării în sens contrar, că este în interesul nostru legitim să procedăm de o așa manieră și ca interesul nostru nu vă afectează niciunul dintre drepturile de care dispuneți.

În baza acordul dvs. solicitat în prealabil și acordat în mod expres, liber și conștient, va vom procesa datele cu caracter personale și în următoarele scopuri:

 • pentru a vă trimite buletine informative și/sau oferte în diferite campanii de marketing;
 • pentru alte scopuri decât cele pentru care v-am solicitat acordul dvs. inițial;

Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din lege și / sau pentru a folosi datele dumneavoastră personale pentru opțiunile prevăzute de lege. În conformitate cu prevederile legale incidente, vom recurge la anonimizarea datelor cu caracter personal , în scopul utilizării acestor date. Vom folosi datele în afara domeniului de aplicare al prezentei Politici numai atunci când este acestea sunt anonimizate. Datele dvs. de facturare, precum și alte informații colectate despre dvs. vor fi stocate atât timp cât este necesar în scopuri contabile sau alte obligații care decurg din termene legale, dar nu mai mult de 5 ani.

De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, există posibilitatea să prelucrăm datele cu caracter personale pentru alte scopuri decât cele menționate aici, aceste scopuri fiind pe deplin compatibile cu scopul originar pentru care au fost colectate datele, urmând totodată să vă informăm în legătură cu orice procesare a datelor pentru scopuri ulterioare. Pentru a face acest lucru, ne vom asigura că:

 • legătura dintre scopurile, contextul și natura datelor personale este adecvată pentru procesarea ulterioară;
 • prelucrarea ulterioară nu vă va afecta interesele

CINE ALTCINEVA ARE ACCES LA DATELE PERSONALE?

Nu utilizăm datele dvs. personale în relația cu companii terțe, parteneri sau alte persoane din exteriorul companiei.

Nu vom dezvălui datele dvs. personale terților sau instituțiilor publice decât atunci când suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Am putea dezvălui datele dvs. personale unor terțe părți dacă v-ați dat acordul sau dacă există alte motive legale pentru aceasta.

SECURIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Facem tot posibilul pentru a păstra datele dvs. personale în siguranță. In acest sens, utilizăm protocoale sigure pentru comunicare și transfer de date (cum ar fi HTTPS), folosim anonimizarea și pseudonimizarea, monitorizând sistemele noastre pentru posibile vulnerabilități și atacuri.

Chiar dacă încercăm tot ce ne stă în putință, nu putem garanta securitatea informațiilor. Ne angajăm să notificăm autoritățile competente privind eventualele încălcări ale protecției datelor, urmând să vă anunțăm imeidat dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dvs. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

Dacă aveți un cont la noi, rețineți că trebuie să păstrați secretul dvs. de utilizator și parola.

POLITICA FAȚĂ DE MINORI

Nu intenționăm să colectăm cu bună știință informații de la minori. Nu vizăm minorii ca potențiali beneficiari ai serviciilor noastre.

COOKIE-URILE ȘI ALTE TEHNOLOGII PE CARE LE FOLOSIM

Utilizăm cookie-uri și / sau tehnologii similare pentru a analiza comportamentul clienților, pentru a administra site-urile noastre, pentru a monitoriza comportamentul utilizatorilor pe site și pentru a colecta informații despre utilizatori. Acest lucru se face pentru a vă personaliza și îmbunătăți relația cu noi.

Un cookie este un fișier text stocat pe computerul dvs.. Cookie-urile stochează informațiile care sunt utilizate pentru a ajuta site-urile să funcționeze mai bine. Numai noi putem accesa cookie-urile create de site-ul nostru. Puteți controla modulele cookie la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor funcții.

Utilizăm următoarele cookies, în următoarele scopuri:

 • Cookie-urile necesare – aceste cookie-uri sunt necesare pentru a putea utiliza câteva funcții importante pe site-ul nostru, cum ar fi conectarea. Aceste cookie-uri nu colectează informații personale.
 • Cookie-uri de funcționalitate – aceste cookie-uri oferă funcționalitate, făcând ca utilizarea serviciului nostru să fie mai convenabilă și, totodată, caracteristici mai personalizate. De exemplu, acestea ar putea să-și amintească numele și adresa de e-mail în formularele de comentarii, astfel încât nu trebuie să reintroduceți această informație data viitoare când faceți un comentariu în secțiune de blog a site-ului.
 • Cookie-urile de analiză – aceste module cookie sunt utilizate pentru a urmări utilizarea și performanța site-ului web și a serviciilor noastre.

Puteți elimina modulele cookie stocate în computer prin setările browserului. În mod alternativ, puteți controla anumite module cookie terță parte utilizând o platformă de îmbunătățire a confidențialității, cum ar fi optout.aboutads.info sau youronlinechoices.com. Pentru mai multe informații despre cookies, vizitați allaboutcookies.org.

Utilizăm Google Analytics pentru a măsura traficul pe site-ul nostru. Google are propria politică de confidențialitate pe care o puteți consulta aici.

Dacă doriți să renunțați la urmărirea de către Google Analytics, accesați Google Analytics opt-out page.

INFORMAŢII DE CONTACT

Autoritatea de Supraveghere

Website: www.grandavenue.ro/

Email: office@grandavenue.ro

Telefon: +40214 034 030

MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. Ultima modificare a fost făcută pe 08 noiembrie 2018.